طرح درس روزانه دبیرستان نمونه توحید

 

مشخصات کلی

طرح درس شماره:6

ماده درسی:جامعه شناسی (1)

پایه: دوم انسانی

سال تحصیلی : 91-90

 

موضوع درس: تاریخچه ی جامعه شناسی

درس: 6 فصل اول

تاریخ ارائه: پاییز 1390

مدت جلسه:90 دقیقه

تعداد فراگیران:24 نفر

تهیه کننده:سهیلا بحجتی

شهرستان اهر

دبیرستان نمونه دولتی توحید

هدف کلی درس

آشنایی دانش آموزان باتاریخچه جامعه شناسی

هدف های جزیی

1- ویژگی های جامعه شناسی قرن 19(جامعه شناسی پوزیتیویستی)

2- خصوصیات جامعه شناسی تفهمی

3- ویژگی های جامعه شناسی انتقادی

 

 

 

 

 

هدف های رفتاری

انتظار میرود دانش آموزان در پایان این درس بتوانند:

1-       اثبات گرایی(پوزیتیویسم)را توضیح دهند (درک و فهم)

2-       بنیانگذار جامعه شناسی پوزیتیویسمی را بیان کنند (درک و فهم)

3-       موضوع و روش و هدف جامعه شناسی پوزیتیویسمی را بیان کنند( درک و فهم)

4-       برای جامعه شناسی پوزیتیویسمی مصداقی را ذکر کنند (درک و فهم)

5-       بنیانگذار جامعه شناسی تفهمی را بشناسند(دانش)

6-       دانند که ماکس وبر از چه کسی تاثیر پذیرفت.(دانش)

7-       موضوع و روش و هدف جامعه شناسی تفهمی را بیان کنند(درک و فهم)

8-       جامعه شناسی پوزیتیویسمی و تفهمی را مقایسه کنند(تجزیه و تحلیل)

9-       چگونگی پدیدآمدن جامعه شناسی انتقادی را توضیح دهند(تجزیه و تحلیل)

10-     موضوع و روش و هدف جامعه شناسی انتقادی را بیان کنند(درک و فهم)

11-     شباهت ها وتفاوت های جامعه شناسی پوزیتیویسمی و تفهمی وانتقادی را بیان کنند(تجزیه و تحلیل)

 

روش های تدریس

پرسش و پاسخ – بارش مغزی (طوفان فکری) – نمایش

 

مواد ووسایل آموزشی

فیلم (CD) – عکس – کتاب درسی – گچ و تخته - رایانه

مدل کلاس و گروه آموزشی

تیم ها براساس انواع جامعه شناسی به نعداد هر عضو تیم 5 نفره به طور تصادفی انتخاب میشوند

 

فعالیت های قبل از تدریس (مهارتهای ارتباطی)

1-       سلام و احوالپرسی و دقت در وضع ظاهری دانش آموزان

2-       حضور و غیاب و پیگیری علت غیبت دانش آموزان غایب جلسه قبلی

3-       پاسخگویی به سوالات احتمالی دانش آموزان براساس ارزشیابی بیش از تدریس

 

ارزشیابی تشخیصی (ورودی)

فراگیران باید در درس های گذشته با مفاهیم زیر آشنا شده باشند:

1-       موشوع علوم انسانی و علوم طبیعی- فایده های علوم انسانی و علوم طبیعی – متافیزیک – پدیده های اجتماعی(ارزش ها ،هنجارها،کنش اجتماعی) – علوم اجتماعی و فایده های آن – شاخه های علوم اجتماعی

2-  رسیدگی به تکالف جلسه ی قبل ،پرسش شفاهی از چند دانش آموز از درس قبل یا نماینده تیم و گروه

 

معرفی درس جدید و ایجاد انگیزه

جهت ایجاد انگیزه و جلب توجه دانش آموزان

-   تصاویری از بنیانگذاران جامعه شناسی نشان داده می شود

-   فیلمی کوتاه از چارلی چاپلین که مرتبط با درس است نشان داده می شود

 

+ نوشته شده توسط بهجتی در دوشنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۰ و ساعت 22:45 |


Powered By
BLOGFA.COM


<-BlogCustomHtml->
<-BlogCustomHtml->